Kehittäjille

NFleet on käytettävissä sekä erillisenä suunnitteluvälineenä missä data luetaan Excel-taulukosta ja käyttö tapahtuu NFleet-verkkosovelluksella, että integroituna osana laajempaa (kuljetus-) toiminnanohjausjärjestelmää. Integraatio suunnittelu-toimintaan voidaan tehdä usealla eri tavalla, joita ovat
1) NFleet-verkkosovelluksen käyttö Excel- tai CSV-tiedostoilla, joihin data on
     luettu toiminnanohjausjärjestelmästä,
2) suora API-yhteys ja laskennan ohjaus toiminnanohjausjärjestelmästä
     käsin, tai
3) suora API-yhteys toiminnanohjausjärjestelmästä käsin niin, että
     NFleet-verkkosovellusta käytetään käyttöliittymänä suunnittelussa.

Vaihtoehto 1: Excel- tai CSV-tiedostot

Yksinkertaisin integraatio on lukea käytössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä tarvittava data ja muuntaa se NFleet-formaattiin Excel- tai CSV-tiedostoon. Tiedon muokkaukseen on tarjolla useita yleisiä välineitä, me olemme käyttäneet Microsoft Office:n ohjelmia (Excel ja Access) sekä itse laatimiamme apuohjelmia. Liikkeelle pääsee NFleet Excel-tiedostopohjalla ja lisätietoja on dokumentaatiossa Excel- ja CSV-tiedostoformaateista (englanniksi).

Vaihtoehto 2: Suora API-yhteys

Toistuvassa käytössä tehokkaampaa on kytkeä NFleetin toiminta suoraan osaksi toiminnanohjausjärjestelmää. Tällöin datan käsittely ja parametrien asettaminen tapahtuu isäntäjärjestelmässä ja NFleet-laskentaa käytetään ohjelmallisesti suoraan REST API -rajapinnan kautta. Erillisiä siirtotiedostoja ei silloin tarvita. Tähän vaihtoehtoon on lisää tietoja NFleet-kehittäjille laaditussa oppaassa.

Vaihtoehto 3: Suora API-yhteys ja NFleet-verkkosovellus

Suoran API-yhteyden myötä voi myös käyttää NFleet-verkkosovelluksen interaktiivisia suunnittelu- ja visualisointitoimintoja. Tässä tapauksessa toiminnanohjausjärjestelmä hallinnoi ja lähettää NFleetille suunnittelussa tarvittavat kuljetus- ja autotiedot. Suunnittelija käyttää NFleet-käyttöliittymää tilanteen ja tulosten tarkasteluun sekä tarvittaessa muokkaamiseen, ja suorittaa optimointilaskennan ja tarkastelee tuloksia sekä lista- että karttanäkyminä yksityiskohtineen. Suunnitelman valmistuttua toiminnanohjausjärjestelmä voi lukea tulokset ja käyttää niitä edelleen operatiivisen toiminnan ohjaamiseen. Lisää tietoja on NFleet-kehittäjille laaditussa oppaassa.

Ohjelmiston sijainti

Laskennan ohjelmisto on asennettu Microsoft Azure -pilvipalvelun palvelimille. Tarvittaessa, esim. viranomaiskäytössä, ohjelmisto on asennettavissa asiakkaan omille suojatuille palvelimille. Jos tähän on tarvetta, niin meihin voi ottaa yhteyttä.