Mitä on NFleet?

NFleet on internetissä (pilvessä) toimiva kuljetusten suunnittelun ratkaisu. Sitä voi käyttää itsenäisenä välineenä tai sen voi liittää osaksi laajempaa kuljetusten suunnittelun (TMS) tai toiminnan ohjauksen (ERP) järjestelmää.

Hyötyjä

NFleetin avulla kuljetusten suunnittelu yksikertaistuu ja nopeutuu. NFleet optimoi suunnittelun niin, että kuljetussuunnitelmat ovat tehokkaita. Kerrot laskennalle toimintasi tiedot, eli tiedot kuljetustilauksista ja autoista, ja NFleet muodostaa niistä käytännön kuljetussuunnitelman.

Nykyaikaisella kuljetussuunnittelulla toiminnan kustannukset pienenevät:

  • Enemmän kuljetuksia nykyisillä autoilla
  • Kasvata toimintaasi – vaikka hankit lisää autoja ja tehtäviä, niin toiminnan ohjauksen työ ei juurikaan lisäänny
  • Laadi kuljetustarjoukset helposti ja nopeasti asiakkaillesi
  • Sopeudu muuttuneisiin tilanteisiin nopeasti
  • Suunnittele kuljetuksia jatkuvasti päivän aikana, myös silloin kun autot ovat jo liikkeellä

NFleetin avulla päivittäinen kuljetussuunnittelu nopeutuu ja helpottuu, samoin kuin myös strateginen suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu.

NFleet ymmärtää ja huomioi yksityiskohtaisia suunnittelutietoja, kuten aikaikkunoita, erillisiä noutoja ja toimituksia, yhteensopivuuksia, rinnakkaisia kapasiteettirajoitteita jne.

Miten NFleet on erilainen?

Yleisimmin optimointiratkaisut ovat osia isommassa toiminnanohjausjärjestelmässä, jotka useimmiten on erikseen sovitettu suurempien toimijoiden käyttöön. NFleetin ratkaisu on toisenlainen: skaalautuvalla käyttöhinnoittelulla NFleet sopii erityisesti pienemmille ja keskisuurille toimijoille. Käytön aloittamisella ei ole erillistä kiinteää hintaa, vaan käytöstä maksetaan suoraan käytön määrän suhteessa. Käyttöä mitataan autojen lukumäärällä ja ajopäivien lukumäärällä.

NFleet ei ole kokonainen kuljetustoiminnan ohjausjärjestelmä (TMS) vaan keskittyy operatiivisen toiminnan sisällä kuljetussuunnittelun tukemiseen ja kustannusten laskentaan. Tarkempia tietoja NFleetin toiminnasta ja kapasiteetista on sivulla Teknologia. Olemme myös lisänneet järjestelmään toiminnallisuuksia joilla voi seurata kartalla kuljetusten etenemistä sekä näyttää kuljettajalle mobiililaitteella ajantasaisen työlistan.

Mihin NFleet soveltuu?

NFleetin avulla voi kuljetuksia ja toimintaa suunnitella sekä yleisessä tieverkostossa että muilla erikseen kartoitetuilla alueilla. NFleet-optimointia voi tehdä varastorakennuksissa, tehdasalueilla sekä muissa laitoksissa kuten kaivokset ja satamat.

Kaikissa toimintaympäristöissä ja -tilanteissa on käytettävissä täysi NFleet-optimoinnin toiminnallisuus, sisältäen monipuoliset yhteensopivuusrajoitteet, aikataulutus- ja lastausrajoitteet, sekä rajoitteet ja vaatimukset työajalle ja tauoille.

NFleet – Kuka voi käyttää?

NFleet toimii parhaiten kuljetusliiketoiminnan strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa organisaatioissa, joissa kuljetussuunnittelun ja autojen toiminnalta edellytetään nykyaikaisuutta. NFleetin avulla on mahdollista tehostaa olemassa olevien autojen käyttöä. Tässä on mahdollisuus lisätä toiminnan kapasiteettia mutta samalla kuitenkin pitää toiminnan kulut kurissa!

NFleetiä voi käyttää kuljetusliiketoiminnassa yhtenä integroituna osana muuta toiminnanohjausjärjestelmää. Jos olet toiminnanohjausjärjestelmien tuottaja, niin voit laajentaa järjestelmäsi toimintaa liittämällä NFleetin osaksi kokonaisuuttasi, hyödyntäen API-tasoista integraatiotekniikkaa.

NFleetiä voi käyttää sellaisenaan, erillisenä internet-palveluna. Lisätietoja on sivulla Käyttö.

NFleet on erilaisilla tavoilla integroitavissa osaksi laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää, lisätietoja on sivulla Kehittäjille.